skip to Main Content
+387 39 674 810 info@vinoduhanvoce.com
Špinat
1 gram sadrži100 – 200 sjemena
Optimalna temperatura klijanja10 °C
Utrošak sjemena za sviježu upotrebu10 – 15 kg/ha
Za preradu 30 – 35 kg/ha
Back To Top