skip to Main Content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba

Mariska

Mariska F1 je vodeći hibrid špinata kod nas. Pogodan je za sjetvu u proljeće i jesen. Uspješno prezimljava, vrlo je ran, brzog je porasta, a pogodan je kako za svježu upotrebu tako i za preradu. List je krupan, gladak, okruglo ovalnog oblika i srednje zelene boje. Lisna rozeta je uspravna što olakšava ručnu i strojnu berbu.

Rezistencija: plamenjača rase 1-4

Category:
Back To Top