Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba

Tema

Tema je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je za sviježu upotrebu i preradu.

Category:

Description

Tema je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je za sviježu upotrebu i preradu. Odlično podnosi visoke temperature i sušu. Većina mahuna je koncentrirana u gornjem dijelu biljke pa je stoga pogodna za strojnu berbu. Sporo formira sjeme unutar mahune i mahuna ostaje dugo sviježa, duže od ostalih grahova iz ovog tipa. Pogodna je za proljetnu i ljetnu sjetvu.

Rezistencija:

BCMV – Virus običnog mozaika (Beam common mosaic virus)
PSP – Oreolna pjegavost lišća i masna pjegavost mahuna (Pseudomonas syringae pv. phasolocola)
A – Antraknoza (Collectothrichum lindemuthianum)
BCTV – Beet culy top virus

Back To Top