skip to Main Content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 info@vinoduhanvoce.com

Eskenderany

Eskenderany F1 je vrlo rana, svijetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16 – 19 cm.

Category:

Description

Eskenderany F1 je vrlo rana, svijetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16 – 19 cm. Biljka je generativna, otvorenog habitusa, snažna i izuzetno dobre produkcije koja dostiže 1 plod po biljci dnevno. Može se uzgajati tokom cijele godine, ali je najzastupljenija u najranijoj proljetnoj proizvodnji gdje je po prinosu i kvalitetu vodeći hibrid kod nas.

Back To Top