Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba

Challenger

Challenger F1 je super slatki hibrid, namijenjen prvenstveno za industrijsku upotrebu (zamrzavanje i konzerviranje)

Category:

Description

Challenger F1 je super slatki hibrid, namijenjen prvenstveno za industrijsku upotrebu (zamrzavanje i konzerviranje), iako je zbog svog visokog kvaliteta pogodan i za svježu potrošnju. Dužina vegetacije je 78 dana, visina biljke 1,8 m a dužina klipa 20 cm. Klipovi su laki za branje i pogodni za strojnu berbu. Daje pouzdan prinos i pod stresnim uvjetima. Preporučena shema sjetve je 19 x 75 cm sa do 80 000 biljaka/ha.

Rezistencija:

SCLB – Southern corn leaf blight (Bipolaris maydis)
SBW – Stjuartova bakterija uvenuća (Pantoea stewarti sp.stewartti)
CCR – Hrđa kukuruza (Puccinia Sorghi)
A – Antraknoza (Colectotrichum graminicola)
NCLB – Palež lista (Excerohiliumturcicum)

Back To Top