skip to Main Content
+387 39 674 074 info@vinoduhanvoce.com
Salata
1 gram sadrži800 – 1000 sjemena
Međuredno rastojanje u cm25 – 35
Rastojanje u redu u cm25 – 35
Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha200 – 300
Broj biljaka po ha 100 000 – 140 000 biljaka
Minimalna temperatura klijanja 4 °C
Optimalna temperatura klijanja20 °C
Dana do nicanja na 5 °C47
Dana do nicanja na 12 °C8
Dana do nicanja na 20 °C4
Profesionalna sjemena salate - Seminis
Back To Top