Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba
Profesionalna sjemena TIKVICA
Eskenderany

Eskenderany F1 je vrlo rana, svijetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16 – 19 cm. Biljka je generativna, otvorenog habitusa, snažna i izuzetno dobre produkcije koja dostiže 1 plod po biljci dnevno. Može se uzgajati tokom cijele godine, ali je najzastupljenija u najranijoj proljetnoj proizvodnji gdje je po prinosu i kvalitetu vodeći hibrid kod nas.

Scilly

Scilly F1 je novi, rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svijetlo zelene boje, vrlo lijepog oblika, dužine 18 – 21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a kao jedna od bitnih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u ljetnoj i jesenskoj proizvodnji.

Rezistencija:

ZYMV – Virus žutog mozaika tikvice
WMV – Virus mozaika lubenice

Back To Top