Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba
RAJČICA

Program rajčice kompanije Seminis je usmjeren prema vrhunskom prinosu i kvalitetu plodova pri različitim uvjetima  uzgoja. Posebna pažnja se poklanja razvijanju novih hibrida koji imaju odličan okus kao i kompletnu otpornost na bolesti. U našem programu naći ćete hibride za stakleničku, plasteničku kao i za proizvodnju na otvorenom polju od kojih svaki posjeduje jedinstvene karakteristike koje će odgovarati vašim potrebama.

1 gram sadrži300 – 330 sjemena
Međuredno rastojanje u cm80 – 100
Rastojanje u redu cm40 – 50
Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha100 – 125
Gustoća sadnje po ha22 000 – 30 000 biljaka
Optimalna temperatura klijanja24 – 27 °C
Dana do nicanja na 12°C 27
Dana do nicanja na 20°C 8
Prosječan prinos u t/ha100

Preporučljivo je da noćna temperatura uzgoja rasada bude iznad 16 °C. Optimalna temperatura klijanja je 24 – 27 °C. Nakon klijanja temperatura može padati do 16 °C noću i 18 – 20 °C danju. Period uzgoja rasada je: zimi 8 tjedana, u proljeće 6 tjedana i ljeti 5 tjedana. Vrlo je važno da se proizvede zdrav i dobar rasad sa prvim internodijem do prve cvjetne grane.

Proizvodnja

Optimalan razmak između biljaka je 50 – 55 cm. Navodnjavanje rasada neposredno prije rasađivanja može izazvati lomljenje mladih biljaka. Temperatura bi trebala biti minimum 16 °C noću i 18 – 21 °C danju. Temperatura zemljišta treba bi biti minimum 15 °C. U početku uzgoja  trebalo bi forsirati dobar razvoj korijena i listova (vegetativni porast). Optimalna vlažnost zraka tokom oplodnje je 70 % a temperatura 23 °C. Ako je vlažnost zraka niža od 60 % i viša od 80 % može se javiti problem sa rasporedom plodova.

Profesionalna sjemena RAJČICE
Back To Top