Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba

Viracid

Gnojivo sa pH indikatorom.

Formulacija sa kiselinskim djelovanjem. Proizvod se koristi kao pH ublaživač za tvrde vode koje se koriste za folijarnu ishranu i agrokemijsku primjenu. VIRACID poboljšava apsorpciju nutrijenata i efikasnost aktivnih sastojaka, koji su znatno reducirani u alkalnim vodama. Dodavanjem VIRACIDA u vode za navodnjavanje dolazi do pada pH na optimalni nivo i poprimanje druge boje od one pri normalnoj pH vrijednosti rastvora, moguće je utvrđivanje točne odgovarajuće doze. Ustvari, početna boja rastvora je žuta, što znači da je pH još uvijek visok; nastavljanjem dodavanja proizvoda dostignuti pH je oko 5.5, razina na kojoj rastvor postaje crven.

Kiselinsko djelovanje VIRACIDA oslobađa sisteme navodnjavanja od taloženja kalcija. Cijevi i mlaznice ostaju čiste i bez začepljenja.

Category:

Description

VIRACID
Ukupni dušik (N): 3 %
od toga Ureični dušik (N): 3 %
Fosfat topiv u vodi (P2O5): 20 %
Doziranje i postupak za upotrebu

Zavisi od tvrdoće vode koja se koristi.

Za vode čija je pH vrijednost oko 8, potrebna je količina od 80 gr/100 lit datog proizvoda.

Gnjojidba:
Folijarna: 150 – 200 gr/Hl
Fertigacija: 2 – 3 Kg/Ha

Additional information

Pakiranje boca:

1 kg

Back To Top