skip to Main Content
+387 39 674 074 info@vinoduhanvoce.com

Varna

Varna je srednje rani varijetet poriluka u tipu bugarskog kamuša. Preporučuje se za proizvodnju u kasno ljeto i jesen. Biljka je čvrsta sa dugim bijelim, i kratkim zelenim dijelom na vrhu. Dobar prinos i dobra tolerancija na izmrzavanje. Izuzetno pogodan za mehaničku berbu i preradu

Category:

Additional information

Dužina

>40 cm

Boja lišća

svjetlo zelena

Back To Top