skip to Main Content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba
Krastavac

Krastavac kao kultura ima veoma široku upotrebu. Uzgaja se od najranije proizvodnje, preko ljetne proizvodnje na otvorenom polju, pa do jesenske proizvodnje u zaštićenom prostoru. Koristi se podjednako za svježu potrošnju (salatar) kao i za industrijsku primjenu (kornišon). Svaka od tih primjena, kao i sam period uzgoja ima svoje specifičnosti, pa je shodno tome izbor hibrida izuzetno bitan. U selekciji kompanije Seminis naći ćete odličan izbor za svaku pojedinačnu primjenu, a naši hibridi će vam omogućiti da postignete visok prinos i dobijete vrhunsku kvalitetu u vašoj proizvodnji.

1 gram sadrži30 – 40 sjemena
Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha1000
Utrošak sjemena za direktnu sjetvu gr/ha3000
Gustoća sadnje po ha15 000 – 55 000 biljaka
Optimalna temperatura klijanja26 °C – 30 °C
Dana do nicanja na 20 °C14
Proizvodnja

Krastavci se mogu uzgajati na skoro svim tipovima zemljišta sa dobrom aeracijom i drenažom. Trebalo bi se strogo držati plodoreda i izbjegavati da se radi na istoj površini u okviru od 4 godine zbog povećanog rizika od bolesti. Zbog svoje intenzivne produkcije krastavac traži redovnu i dobro izbalansiranu ishranu kvalitetnim gnojivima. Sam program gnojidbe varira u zavisnosti od tipa proizvodnje pa bi trebalo obratiti veliku pažnju da bi se dobio maksimalan prinos i kvalitetu. Potrebe krastavca za vodom su vrlo visoke, tako da je neophodno redovno zalijevanje dovoljnim količinama vode. Krastavac je toploljubiva kultura te je također bitno osigurati mu optimum grijanjem ili dogrijavanjem, a na otvorenom polju pravilnim tempiranjem momenta sjetve i sadnje.

Katalog sjemena Seminis - Krastavci
Back To Top