Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba
Paprika
1 gram sadrži120 – 200 sjemena
Međuredno rastojanje u cm70 – 95
Rastojanje u redu cm40 – 50
Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha250 – 350
Utrošak sjemena za direktnu sjetvu gr/ha2000 – 3000
Gustoća sadnje po ha 25 000 – 40 000 biljaka
Optimalna temperatura klijanja25 – 30 °C
Dana do nicanja na 12 °C56
Dana do nicanja na 20 °C22
Dana do nicanja na > 25 °C8 – 9
Proizvodnja

Temeljna priprema zemljišta je ključ uspjeha u proizvodnji paprike. Zemljište treba da bude fine strukture sa visokim sadržajem organskih tvari. U slučaju da nema, poželjno je unijeti dovoljnu količinu organskog gnojiva. Program gnojidbe treba da je zasnovan na analizi zemljišta, prethodnom usjevu i klimatskim uvjetima.

Princip uzgoja je putem rasađivanja. Starost rasada trebala bi biti 35 – 65 dana. Rasađivanje se obavlja tamo gdje nema više opasnosti od proljetnog leda. Temperatura zraka ne smije da bude niža od 13 – 15 °C, a temperatura zemljišta niža od 10 – 12 °C. Optimalna noćna temperatura za uzgoj paprike je oko 16 °C, a dnevna 25 – 29 °C.

Paprika ima visoke zahtjeve za vlagom. Manjak ili višak vlage izaziva opadanje cvjetova. Za papriku je potrebno 8 – 13 navodnjavanja sa količinom od 35 – 40 l/m2 po navodnjavanju, ovisno od klimatskih uvjeta. Po toplom vremenu biljke treba navodnjavati najmanje svakih 5 – 7 dana. Preventivne mjere zaštite su strogo pridržavanje plodoreda, uništavanje vektora bolesti (insekata) i redovno tretiranje fungicidima.

Profesionalna sjemena PAPRIKE
Back To Top