Skip to content
Maloprodaja Ružići +387 39 674 816 Maloprodaja Grude +387 39 661 512 Veleprodaja +387 39 674 074 v-d-v@tel.net.ba
Garden-Bean---Grah
Grašak i Grah
Grašak
1 gram sadrži3 – 10 sjemena
Optimalna temperatura klijanja15 – 18°C
Norma sjetve kg/ha100 – 300
Shema sjetve15 – 25 x 3 cm
Gustoća sjetve po ha90 000 – 120 000 biljaka

Proizvodnja

Za sjetvu je potrebno 60 – 125 kg sjemena po hektaru. Točna količina ovisi od težine tisuću sjemenki i konačnog rastojanja među biljkama. Grah se sije u redove. Međuredno rastojanje je 40 – 45 cm, rastojanje u redu je je 5 – 6 cm, a dubina sjetve 2 – 3 cm. Preporučena gustoća sjetve je 30 – 35 biljaka/m2. Za grah je izuzetno važan plodored (minimum 4 godine) kao i program gnojidbe. Dobar predusjev za grah su krumpir i žitarice.
Grah je spreman za berbu 10 – 11 tjedana nakon sjetve. Za upotrebu u svježem stanju berba se obavlja u 3 – 5 navrata. Za preradu se obavlja jednokratna berba, a sve naše sorte su pogodne za strojnu berbu.

Grah
1 gram sadrži3 – 5 sjemena
Međuredno rastojanje u cm40 – 55
Rastojanje u redu u cm5 – 6
Norma sjetve kg/ha60 – 125
Gustoća sjetve po ha300 000 – 350 000 biljaka
Minimalna temperatura klijanja5 °C
Optimalna temperatura klijanja20 °C
Dana do nicanja na 12 °C30
Dana do nicanja na 20 °C11
Profesionalno sjeme GRAŠKA
Avola

Napomena: rani standard, za industriju zamrzavanja i za sviježu potrošnju

Avola je najranija sorta graška. Stiže za 57 dana nakon sadnje. Predstavlja industrijski standard po pitanju ranog dospijeća, prinosa i kvalitete. Visina biljke je 65 cm, zrna su krupna i sadržaj šećera je visok.
Rezistencija:
Fol – Fusarium

Dužina vegetacije (dana): cca 57 dana
Visina biljke: 65 cm
Prvo cvjetno koljeno: 9-10 cm
Broj mahuna po koljenu: 1-2
Frakcije-veličina zrna u mm (u postocima od prinosa):

  • do 8,2:  5
  • od 8,2 do 8,75:  10
  • od 8,75 do 9,2:  20
  • od 9,2 do 10,3: 35
  • preko 10,3: 30
Profesionalno sjeme GRAHA
Tema

Tema je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je za sviježu upotrebu i preradu. Odlično podnosi visoke temperature i sušu. Većina mahuna je koncentrirana u gornjem dijelu biljke pa je stoga pogodna za strojnu berbu. Sporo formira sjeme unutar mahune i mahuna ostaje dugo sviježa, duže od ostalih grahova iz ovog tipa. Pogodna je za proljetnu i ljetnu sjetvu.

Rezistencija:
BCMV 
– Virus običnog mozaika (Beam common mosaic virus)

PSP – Oreolna pjegavost lišća i masna pjegavost mahuna (Pseudomonas syringae pv. phasolocola)
A – Antraknoza (Collectothrichum lindemuthianum)
BCTV – Beet culy top virus

Gold Mine

Gold mine je grah već široko raširen u proizvodnji kod nas i predstavlja standard za tip žute olovke. Pogodna je za svježu potrošnju i preradu. Prinos je visok, a boja mahune je atraktivne žute boje.

Rezistencija:
BCMV – Virus običnog mozaika (Beam common mosaic virus)
PSP – Oreolna pjegavost lišća i masna pjegavost mahuna (Pseudomonas syringae pv. phasolocola)
A – Antraknoza (Collectothrichum lindemuthianum)

Back To Top